ทีมงานทันตแพทย์

ทีมงานทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

ทพญ.อธิฐาน  ชิตานุวัฒน์

Dr.Atithan Chitanuwat
Periodontist
Doctor of dental Surgery,Chiangmai university
Master of Science in Program periodotology,
Srinakharinwirot university


ทพญ.พัทธ์ธิรา เปี่ยมธนาโรจน์

Dr.Pattira Piumthanarij
Doctor of dental Surgery,Khonkean University
Cert.Diploma of retorative Dentiatry,
Chiangmai Universiy


ทพญ.วราวรรณ เกียรติเฉลิมวงศ์

Warawan Kiatchalermwong
Khonkaen University:D.D.S(second class honor)
Mahidol University: Residency Training Program(Pedodontics)
Thai Board Of Pediatric Dentistry


ทพญ.อริญรัฏฐ์  อุษณกุล

Dr.Piyawan Duangdara
D.D.S.Chulalongkorn University,Certificate in Oral implantology
Thai Private Dentistry Association(TPDA) in cooperation with The German Society
of Oral Implantology


ทพญ.วาริน วิภูนิติ

Doctor of dental Surgery,Chulalongkorn University