0

คราบแบคทีเรียที่อยู่ตามซอกฟัน

                                     คราบแบคทีเรียที่อยู่ตามซอกฟัน

คราบแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามซอกฟัน คือแบคทีเรียและน้ำตาลที่สะสมตัวเป็นคราบใสๆ หรือเป็น ฟิล์มใส มีลักษณะค่อนนข้างเหนียว มักจะเกาะที่ฟันของเรา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของฟันผุและโรคเหงือก สามารถที่จะสะสมและก่อตัวเป็นคราบหินปูนที่แข็ง หากเราไม่ทำความสะอาด ก็จะยิ่งทำให้คราบหินปูนนั้นแข็งแรงมากขึ้น ไม่สามารถแปรงออกได้

ต้องใช้วิธีให้ทันตแพทย์ขูดออก

เราสามารถป้องกันคราบแบคทีเรียไม่ให้สะสมได้ โดยการ

  1. แปรงฟันอย่างทั่วถึงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเพื่อที่จะขจัดคราบแบคทีเรียและเศษอาหารออกจากผิวฟัน
  2. ใช้ไหมขัดฟันทุกวันเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียจากซอกฟันและร่องเหงือกที่แปรงสีฟันอาจเข้าไปไม่ถึง
  3. หลีกเลี่ยงและควบคุมปริมาณอาหารจำพวกน้ำตาล เช่น น้ำอัดลม ลูกอม หมากฝรั่ง ขนมหวาน
  4. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร หรือขนม เพื่อช่วยกำจัดเศษอาหารตามซอกฟัน
  5. พบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน หรือตามหมายนัดเพื่อทำความสะอาดและตรวจฟันโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

แล้วเราจะรู้ว่ามีคราบแบคทีเรีย

ได้ เนื่องจากเป็นแบคทีเรียที่ก่อตัวขึ้นในปากของเรา แบคทีเรียเหล่านี้จะเติบโตด้วยอาหารที่เรารับประทานและน้ำลายของเรา สามารถก่อให้เกิดฟันผุเมื่อกรดจากแบคทีเรียเข้าทำลายฟันหลังจากรับประทานอาหาร เมื่อเกิดหลาย ๆ ครั้งเข้า สารเคลือบฟันก็จะถูกทำลายและเกิดฟันผุ คราบแบคทีเรียที่ไม่ขจัดออกทุกวันก็จะสะสมตัวและเป็นอันตรายต่อเหงือก นำไปสู่เหงือกอักเสบ  โรคเลือดออกตามไรฟัน ละการสูญเสียฟัน

Comments are closed.