0

ปัญหาที่พบในการฝังรากเทียม

ปัญหาที่พบในการฝังรากเทียม

1.รากฟันเทียมไม่ติดกับกระดูก เกิดขึ้นได้จากการเจาะที่หลวมเกินไป ทำให้รากเทียมไม่มีความเสถียรโยกไปมาได้ กระดูกจึงไม่มาเกาะหรือเกิดจากภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วย ดังนั้นก่อนการเข้ารับการใส่รากฟันเทียม เราควรตรวจเช็คสภาพช่องปากให้ละเอียด

2.ปัญหาสุขภาพเหงือก เช่น เหงือกร่น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากการละลายตัวของกระดูกหลังจากฝังรากเทียมไปอาจจะเป็นมากหรือน้อยแล้วแต่บุคคล ถ้าเป็นมากผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษาแก้ไขโดยทันตแพทย์

3.ฝังไม่ตรงตำแหน่ง หรือ ไม่อาจฝังให้ตรงตำแหน่งได้ โดยมากเกิดจากการที่กระดูกรองรับมีน้อยเกินไป ทำให้ต้องไปฝังในตำแหน่งอื่นที่มีกระดูก ปัญหานี้ แก้ไขโดยการทำการผ่าตัดเสริมกระดูกให้เรียบร้อยก่อนที่จะฝังรากเทียม หรือบางครั้งถ้าตำแหน่งไม่ผิดพลาดมากจนเกินไป อาจแก้ไขโดยการออกแบบฟันปลอมให้รับกับตำแหน่งที่ฝังก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

4.สกรูที่ใช้ฝังรากฟันหัก จะมีโอกาสเกิดได้น้อยมากมักเกิดจากการที่ ฝังรากเทียมไม่ตรงตำแหน่ง ทำให้แรงที่ตกลงมาไม่ได้ผ่านจุดศูนย์กลางรากเทียม ทำให้สกรูที่ยึดหัก หรือใช้ฟันที่ฝังรากฟันเทียมกัดของแข็ง จึงทำให้รากฟันเทียมรับแรงมาก

5. รากฟันเทียมหมุน ลักษณะของรากเทียมจะเป็นเหมือนสกรูขันเข้าไปในกระดูก เมื่อมีแรงมากระแทกทุกวันๆ บางครั้งก็จะเกิดการคลายตัวได้ คล้ายๆลักษณะเกลียวหวานของน๊อต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเทียมที่มีขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันมีการใช้รากเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นปัญหาเหล่านี้ จึงน้อยลงอย่างมาก

 

ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด ถ้าหากเราปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ละเลย แต่ถ้าหากพบความผิดปกติ เราต้องรีบไปพบทันตแพทย์ผู้ทำการฝังรากให้ทันที

Comments are closed.