2,923

การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นและวิธีปฏิบัติหลังรับการจัดฟัน

การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นไปกับผิวของฟันนั้นผู้ป่วยอาจต้องเรียนรู้วิธีการไขสกรูที่เครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากบางตำแหน่งในการจัดฟันทันตแพทย์จะแนะนำวิธีไขสกรูที่เครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือขยายออก ผู้ป่วยควรไขสกรูตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด และถ้าหากลืมไขสกรูเช่นลืมไขมา 2 วันก็ห้ามไขเพิ่มจำนวนย้อนหลังเพราะการไขสกรูถี่เกินไปซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพช่องปากได้และหยุดเมื่อครบจำนวน การจดบันทึกการไขสกรูไว้จะช่วยเตือนความจำได้ดีเหมือนการรับประทานยาผู้ป่วยควรมีวินัยในการดูแลตัวเองเพื่อผลการรักษาที่ดี เมื่่อเริ่มไขสกรูแรกๆอาจมีอาการแน่นบริเวณขากรรไกรบนหรือจมูก แต่เมื่อเวลาผ่านไปขากรรไกรจะค่อยขยายออก อาจมีช่องว่างตรงกลางระหว่างฟันหน้าบนแต่ไม่ต้องกังวลว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะช่องนี้จะค่อย ๆ ปิดเองใน 2-3 เดือน หลังจากนั้นผู้ป่วยควรรักษาความสะอาดของเครื่องมือด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งเพื่อกำจัดเศษอาหาร หากเป็นเครื่องมือถอดได้ควรถอดเครื่องมืออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังอาหาร ยางแยกฟันใช้ในการเตรียมฟันเพื่อใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น โดยยางจะค่อย ๆ ดันฟันหลังซึ่งปกติจะอยู่ชิดกันแน่นให้หลวมขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของแหวนจัดฟันหรือแบนด์เมื่อเริ่มใส่ยางแยกฟัน จะรู้สึกแน่น ๆ เหมือนมีเศษอาหารติด เวลากัดฟันอาจรู้สึกว่ากัดโดนยาง ถ้าหากมีอาการปวดหรือรู้สึกแน่นๆตึงๆมากให้รับประทานยาแก้ปวดอย่างพาราเซตามอลได้และควรงดรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียวเพราะจะทำให้ปวดมากกว่าเดิมถ้าอาหารเคี้ยวยากอาการปวดจะบรรเทาลง ใน 2-3 วัน และอีกข้อที่สำคัญการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารเหนีวช่วงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุดเพราะถ้ารับประทานเข้าไปอาหารก็จะทำให้ยางแยกฟันหลุดออกและเลี่ยงการใช้ไหมขัดฟันบริเวณนี้ชั่วคราวเพราะยางจะหลุดได้ หากยางแยกฟันหลุดเกินกว่า 3 วันก่อนวันให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการใส่ยางแยกฟันอีกครั้ง เพื่อผลการรักษาทำฟันที่ดี

Comments are closed.