2,175

จัดฟันได้ฟันก็ยังถูกทำความสะอาดอยู่เสมอ

Posted June 5th, 2012 in บทความจัดฟัน and tagged , by admin

ก่อนที่จะเริ่มใส่เครื่องมือจัดฟันได้ฟันก็ยังถูกทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ต้องมีการถอดเครื่องมือจัดฟันผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเบื้องต้นตั้งแต่อายุ 7-8 ปี ปัญหาส่วนใหญ่ เช่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก หมอจัดฟันจะให้รอดูไปก่อน อาจยังไม่ต้องจัดฟันทันที โดยจะรักษาแต่ปัญหาที่รุนแรงที่มีผลต่อการเติบโต ซึ่งหมอจัดฟันก็จะแนะนำให้จัดฟันบางส่วนบางซี่ไปก่อนเช่น จัดฟันหน้าล่างที่คร่อมฟันหน้าบนเพื่อลดการกระแทกที่จะทำให้คางยื่นมาข้างหน้า หรือ จัดฟันหน้าที่ยื่นเหยินมาก การจัดฟันแบบจัดเต็มรูปแบบทั้งปากก็มักถูกเริ่มขึ้น แต่จะช้าเร็วกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย แต่กรณีเช่นคนที่มีคางซึ่งเป็นช่วงที่หยุดโตแล้วนั่นเองควรไปหาหมอจัดฟันทุก 4-6 สัปดาห์ ตามที่หมอจัดฟันนัด และก็ต้องไปพบหมอฟันเพื่อทำความสะอาดฟัน ตรวจฟันผุทุก 6 เดือนด้วย ตามปกติเครื่องมือจัดฟันจะติดแน่นอยู่ในปากเราประมาณ 2-3 ปี แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงและการเติบโตของขากรรไกร อีกปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ หลังจากที่วางแผนการรักษา อุดฟันผุ ขูดหินปูน และรักษาเหงือกเสร็จแล้ว คุณหมอก็จะเริ่มจัดฟันให้ และหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเป็นคนดูแลเหงือกและฟันและเครื่องมือจัดฟันที่คุณหมอใส่ให้  ให้อยู่ในสภาพดีไม่เสียหายจนต้องมาทำใหม่ ด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ

Comments are closed.