2,461

การจัดฟันในเด็กอาจจะมีผล

Posted June 3rd, 2012 in บทความจัดฟัน and tagged , by admin

การจัดฟันในเด็กอาจจะมีผลทำให้รูปหน้าและรูปร่างของกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะที่ในผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเรียงตัวของฟันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบหน้าได้มากนัก และมีข้อจำกัดต่างๆมากกว่าในเด็ก บางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ไขการสบฟันและรูปร่างใบหน้า ให้สมบูรณ์ได้ หรือในรายที่ต้องมีการปรับขนาดของขากรรไกร อาจจะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และหากไม่สามารถปรับขนาดของขากรรไกรได้ จำเป็นต้องมีการถอนฟันออกไปบางซี่ ในอดีตการจัดฟันจะอยู่ในช่วงวัยรุ่น แต่ปัจจุบันนี้สามารถจัดฟันได้ในทุกช่วงอายุจะเหมือนกันในทุกช่วงอายุ นั้นหมายความว่าการจัดฟันนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ในทุกช่วงอายุ คนไข้ในวัยผู้ใหญ่บางคนจะกังวลเรื่องความยุ่งยาก และเวลาในการรักษาที่จะช้ากว่าในช่วงวัยรุ่น มันเป็นความจริงที่การเคลื่อนตัวของฟันในผู้ใหญ่จะช้ากว่าวัยรุ่น แต่ผู้ใหญ่จะให้ความร่วมมือและทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์มากกว่าวัยรุ่น ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันที่จะทำให้การรักษาประสบความสำเร็จไปได้ใบหน้าครึ่งล่าง เป็นส่วนที่สำคัญต่อความสวยงามมาก เพราะเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และ ไม่สามารถใช้เทคนิคทางการแต่งหน้ามาช่วยได้ ถ้าฟันยื่น ฟันเก หรือ ฟันห่าง จะเห็นชัด และส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพการจัดฟัน

Comments are closed.