1,407

การใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อแก้ไขตำแหน่ง

Posted June 3rd, 2012 in บทความจัดฟัน and tagged , by admin

การจัดฟัน คือ การใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อแก้ไขตำแหน่งและการเรียงตัวของฟัน ที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น  มักจะใช้เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันหน้ายื่นครอบฟันล่างมากเกินไป ฟันสบแบบไขว้ (ฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน) ฟันไม่สบกัน และ ฟันล่างครอบฟันบน หรือ ฟันเก และลักษณะของกรามและฟันที่ผิดปกติอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะปัญหาด้านความสวยงามหรือด้านโครงสร้างของอวัยวะก็ตาม การรักษาด้วยการจัดฟันจะต้องทำการรักษาภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ติดเครื่องมือและการควบคุมการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น เครื่องมือจัดฟัน การจัดเรียงฟัน ริมฝีปาก และกรามได้อย่างเหมาะสมเหมาะเข้ากับใบหน้า สามารถใช้ฟันบนหรือฟันล่างหรือทั้งคู่ได้ ทันตกรรมจัดฟันมักจะทำควบคู่ไปกับเครื่องมือจัดฟันอื่นๆ เพื่อขยายเพดานปากหรือกราม สร้างช่องระหว่างฟัน หรือจัดสภาพโครงสร้างฟันและกรามทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน ของ  สามารถช่วยท่านแก้ไขข้อบกพร่องด้วยเครื่องมือจัดฟันอันทันสมัยหลากหลายชนิดดังนี้ : การจัดฟันด้านใน : จัดฟันด้านใน  จัดฟันด้านในเฉพาะบุคคล การจัดฟันถอดได้แบบใส : การจัดฟันถอด  การจัดฟันถอด Clear Alignerการจัดฟันด้านนอก : การจัดฟันแบบ Damon, การจัดฟันด้านนอกทั่วไป, การจัดฟันแบบ Inspireการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออกแล้ว ฟันอาจเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมเนื่องจากยังไม่อยู่ตัวนัก เครื่องมือคงสภาพฟันหรือ รีเทนเนอร์ จะช่วยให้ฟันคงสภาพหลังจัด เพราะถูกออกแบบมาเพื่อยึดฟันไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวไปจากตำแหน่งที่ได้จัดไว้ จนกระทั่งกระดูกและเหงือกปรับเข้ารูปตามที่ได้รักษา หากผู้รับการรักษาไม่ใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ฟันอาจเคลื่อนมาที่ตำแหน่งเดิม หรือกลับมาเกดังเดิม

Comments are closed.