โปรโมชั่นจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน

จัดฟัน

รายละเอียด ของการจัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ปริญญาโท สาขาจัดฟัน

จัดฟันราคา เริ่มต้นที่ 38,000 ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา
ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
500 บาท
เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 400 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 800บาท
(ถ้าจองผ่านทางเว็บไซต์ ทางคลินิกจะเอ็กซเรย์ฟรี มูลค่า 800-)
เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ
จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท หรือ
จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท
(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)
หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ
หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น